Przystań Szkraba - przedszkole gdynia

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do przedszkola Podniebny Raj na rok szkolny 2017/2018.

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się wg kolejności zgłoszenia.
3. Rodziców zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Plan zajęć

6:30- 8:30

Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka i inspirowane przez nauczyciela. Zabawy dydaktyczne, prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane, kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci, indywidualna praca z dzieckiem, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:10

- Samoobsługa – nabywanie nawyków higieniczno-kulturalnych
- Śniadanie
- Higiena jamy ustnej

9:10 – 10:10

Zajęcia i zabawy organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalajace aktywnosc dziecka w roznych aferach rozwojowych i wykorzystaniem ofert dzieci, zabawy na swiezym powietrzu.

10:15 – 10:30

Toaleta, czynności higieniczne
Śniadanie II

10:45 – 11:45

Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy dowolne, zespołowe i inspirowane przez nauczyciela.

11:45 – 12:30

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów

12:30 – 13:00

Przygotowanie się do obiadu, toaleta, czynności higieniczne
Obiad

12:45 – 14:15

- Wypoczynek: dzieci 2,5 – 3 letnie – chętne dzieci.

Dzieci starsze – planowane zajęcia dodatkowe poza podstawą programową, tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna kompensacyjno – stymulacyjna oraz z dziećmi wyróżającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

14:00 – 14:15

- Toaleta, czynności higieniczne,
- Podwieczorek

14:15 – 17:30

- Organizowana zabawa ruchowa przez nauczyciela
- Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. Sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

- Indywidualna praca z dzieckiem – gry dydaktyczne, wspieranie rozwoju mowy, pojęć matematycznych, sfery emocjonalnej.Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu!

Email:   podniebnyraj.kosakowo@gmail.com