Przystań Szkraba - przedszkole gdynia
Dyrektor, mgr Danuta Pilecka
nauczyciel wychowania przedszkolnego, kwalifikacje –Uniwersytet Gdański Wydział Humanistyczny. Dyrektor posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie wychowania przedszkolnego – Instytut Kształcenie Nauczycieli w Gdańsku, II stopień Socjalizacji z zakresu „Organizacji i zarządzania”- Centrum edukacji Nauczycieli w Gdańsku i studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświata- Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdyni oraz wiele dyplomów kwalifikacyjnych do pracy w przedszkolu i mierzenia jakości pracy przedszkola. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania "Medal Komisji edukacji Narodowej".

Monika Luniak
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza oraz studia podyplomowe w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Zintegrowanej. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość. Obecnie studiuję logopedię aby jeszcze lepiej wspomagać ich rozwój. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci.

Barbara Szreder
Radość z odkrywania dziecięcego świata jest dla mnie inspiracją i najlepszym bodźcem do pogłębiania wiedzy. Ponieważ jestem mamą dwójki kochanych synów, mam doświadczenie zarówno pedagogiczne jak i rodzicielskie. Z wykształcenia jestem socjologiem. Dlatego z wielką uwagą i troską dbam, aby dzieci w naszym przedszkolu nabywały umiejętności budowania dobrych relacji zarówno ze swoimi rówieśnikami jak i szacunku do swoich rodziców. Dla mnie praca z Państwa dziećmi to szczęśliwi czas, gdy mogę współuczestniczyć w ich sukcesach i wyzwaniach.

Lucyna Seredyńska
Pochodzi z Zamojszczyzny. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie. Posiada 18 letnie doświadczenie zawodowe jako Nauczyciel. Interesuje się literaturą piękną, lubi wędrówki górskie i jazdę na rowerze a przede wszystkim pracę z dziećmi. Podziwiam entuzjazm, który towarzyszy dzieciom w poznawaniu świata, jak również ich ciekawość i chęć zdobywania wciąż nowych doświadczeń. Moje zajęcia są planowane i organizowane w taki sposób, aby były dla małych uczniów przyjemnością.

Renata Soboczyńska, Logopeda
Logopedia to kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Według Genowefy Demelowej logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.


Radoscne dzieciństwo to klucz do szczęśliwego Życia.

Email:   podniebnyraj.kosakowo@gmail.com