Przystań Szkraba - przedszkole gdynia
Dyrektor, Pani Danuta
nauczyciel wychowania przedszkolnego, kwalifikacje –Uniwersytet Gdański Wydział Humanistyczny. Dyrektor posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie wychowania przedszkolnego – Instytut Kształcenie Nauczycieli w Gdańsku, II stopień Socjalizacji z zakresu „Organizacji i zarządzania”- Centrum edukacji Nauczycieli w Gdańsku i studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświata- Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdyni oraz wiele dyplomów kwalifikacyjnych do pracy w przedszkolu i mierzenia jakości pracy przedszkola. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania "Medal Komisji edukacji Narodowej".

Pani Katarzyna
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Kończę Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią pedagogiczną na uczelni „Ateneum” w Gdańsku. Jestem osobą pogodną oraz otwartą. Wybór mojej zawodowej drogi był kierowany od zawsze pałającą sympatią do dzieci. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa , która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem naszych przedszkolaków. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą 2-letniej córeczki, która jest dla mnie inspiracją i motywacją do wykonywania tego zawodu.

Pani Katarzyna
Jestem pomocą wychowawcy w grupie młodszej. Zawsze chciałam pracować z dziećmi, uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i do każdego trzeba mieć indywidualne podejście. Sama jestem mamą trojga dzieci które dają mi wiele radości. Praca z Państwa dziećmi to szczęśliwi czas, gdy mogę współuczestniczyć w ich sukcesach i wyzwaniach.

Pani Renata, Logopeda
Logopedia to kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. Według Genowefy Demelowej logopedia zajmuje się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej rozwojem i doskonaleniem oraz ewentualną poprawą, gdy odchyla się ona od normy.


Radoscne dzieciństwo to klucz do szczęśliwego Życia.

Email:   podniebnyraj.kosakowo@gmail.com